We are cosmic, Human obsessed.

SNA-BIZ jest agencją post-digitalową i pionierem biznesowego wykorzystania Social Network Analysis w Polsce. Czy to wyzwania marketingowe czy zmiany w organizacjach - zawsze pomagamy naszym klientom nawigować w stronę nieznanego i kreować wartość poprzez unikalny blend digitalu, strategii marketingowej i innowacji.

SOCIAL NETWORK ANALYSIS.

Już od 10 lat prowadzimy consulting w organizacjach z zakresu: usprawniania komunikacji, mapowania procesów, zarządzania wiedzą i talentami z wykorzystaniem Organisational Network Analysis. Wspieramy metodologią firmy tworzące społeczności i narzędzia IT z wykorzystaniem social network analysis w takich dziedzinach jak Financial Analysis, Customer Retention Analysis i Influence Marketing. Wykorzystujemy autorską metodologię analizy meczy piłkarskich pomagając trenerom w analizie struktury relacji na boisku i w wyszukiwaniu młodych talentów. Szkolimy firmy, instytucje publiczne i pracowników naukowych z zaresu SNA. Angażujemy się w popularyzację paradygmatu i prowadzimy największy na świecie fanpage poświęcony Social Network Analysis, skupiający ponad sześć tysięcy profesjonalistów z całego świata.

SOCIAL & DIGITAL MARKETING.

Wspieramy cyfrowe transformacje marek i organizacji wychodząc zawsze od potrzeb i trafnych insightów. Human Centered Experiences & Design to metodologia, którą pracujemy od samego początku i w centrum wszelkich naszych propozycji zawsze stawiamy człowieka - tworząc przyjazne technologie i doświadczenia.  Zakres naszych usług to: strategie digital i social media,  digital retail, wprowadzanie innowacji digital ze szczególnym uwzględnieniem FINTECH i badań efektywności działań marketingowych.

MARKETING STRATEGY & RESEARCH.

Uwielbiamy wyzwania i dochodzenie do efektów przewyższających założone oczekiwania. Kochamy pomagać naszym klientom startować z nowymi markami lub ożywiać już istniejące, wprowadzać nowe produkty na rynek i podejmować wszelkie strategiczne wyzwania komunikacyjne.           Na problemy patrzymy z wielu perspektyw (gdy trzeba nawet tych najodleglejszych) przeprowadzając analizy i badania: marketingowe, użyteczności, semantyki, dyskursu o markach w Internecie oraz Big data.

Wyślij brief.